Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė Janina

Janina Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė
2020 05 29

125 metai, kai Panevėžyje gimė (1895) poetė, žurnalistė Janina Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė (slap. Narūnė). 1911 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1911–1913 mokytojavo „Saulės“ lietuvių švietimo draugijos įsteigtoje mokykloje Panevėžyje. 1913–1917 studijavo Stebuto aukštuosiuose agronomijos kursuose Sankt Peterburge. 1918 dirbo Žemės ūkio ministerijoje. Įsteigė Lietuvos vaiko draugiją, 1928 suorganizavo ir redagavo moterų radijo valandėlę. „Lietuvos žinių“, „Ūkininko patarėjo“ moterų sk. redaktorė, bendradarbiavo žurnaluose „Motina ir vaikas“, „Moteris ir pasaulis‘. Nuo 1959 gyveno JAV. Išleido poezijos rinkinių. Mirė 1983 02 07 Majamyje (JAV).