Maselytė-Žekonienė Vanda

2017 06 22

75 metai, kai Šiluose (Panevėžio r.) gimė (1942) agronomė, biomedicinos m. habil. dr. Vanda Maselytė-Žekonienė. Mokėsi Šiaulių septynmetėje ir Vadoklių vidurinėje mokyklose. 1966 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė. Išleido knygų apie ekologinę žemdirbystę, dirvožemio tyrimus.