Maselytė-Žekonienė Vanda

Vanda Maselytė-Žekonienė
2022 06 22

80 metų, kai Keliūgaloje (Panevėžio r.) gimė (1942) agrochemikė, agrarinių m. habil. dr., prof. Vanda Maselytė-Žekonienė. Mokėsi Šiaulių septynmetėje ir Vadoklių vidurinėje mokyklose. 1961–1966 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Buvo paskirta į Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialą. Nuo 1985–1996 dėstė Vilniaus universitete, nuo 1997 – Lietuvos žemės ūkio universitete. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė. Išleido knygų apie ekologinę žemdirbystę, dirvožemio tyrimus.