Masilaitis Petras

Petras Masilaitis
2022 metais

110 metų, kai Užuožeriuose (Šeduvos r.) gimė (1912) vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui Aukštaitijoje vadų Petras Masilaitis (slap. Virpša, Giria). Iki 1940 dirbo Linkaičių (prie Radviliškio) ginklų dirbtuvėse, buvo 48 šaulių būrio vado pavaduotojas. 1941–1944 dalyvavo lietuvių antinacinio pasipriešinimo judėjime. 1944 tapo Žaliosios rinktinės partizanu, vėliau – jos vadu. Įkūrus Prisikėlimo apygardą ir pertvarkius Žaliąją rinktinę į Lietuvos žaliąją rinktinę, 1948 04 paskirtas jos vadu. Karys savanoris (1999, po mirties). Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (2003, po mirties). Žuvo 1949 01 25 Raginėnuose (Radviliškio r.)