Masilaitis Petras

2017 metais

105 metai, kai Užuožeriuose (Šeduvos r.) gimė (1912) vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui Aukštaitijoje vadų Petras Masilaitis (slap. Virpša, Giria). Nuo 1944 Žaliosios rinktinės vadas. Žuvo 1949 01 25 Padaugyvenės k. (Smilgių valsč., Panevėžio apskr.).