Masiulis Jonas (agronomas)

Jonas Masiulis
2020 metais

150 metų, kai Čiornaja Padinos kaime (Rusija) gimė (1870) agronomas, bankininkas, visuomenininkas Jonas Masiulis. 1884–1889 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1920 Lietuvos Steigiamojo Seimo narys. Aktyviai dalyvavo steigiant įvairias ekonomines ir žemės ūkio organizacijas. Apdovanotas LDK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1928) ir Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu (1928). Nužudytas 1941 05 Panevėžio kalėjime (kt. duomenimis mirė 1942 lageryje Karagandos sr. (Kazachija).