Masiulytė-Paliulienė Karolina Nendrė

2019 03 04

70 metų, kai Paryžiuje (Prancūzija) gimė (1949) aktorė, visuomenės veikėja, verslininkė Karolina Nendrė Masiulytė-Paliulienė. Paryžiuje baigė Š. Dulino teatro studiją, dirbo teatre, televizijoje. Atgavusi senelio Juozo Masiulio knygyną Panevėžyje, 1993 grįžo gyventi į Lietuvą. Vėliau įsteigė dar keturis jo vardo knygynus ir kituose Lietuvos miestuose. Aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime. Prancūzijos garbės legiono ordino kavalierė (2017), „Metų panevėžietė“ (2017), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė (2018).