Mėdžius Juozas

Juozas Mėdžius
2021 12 19

85 metai, kai Ūsiškyje (Panevėžio r.) gimė (1936) kraštotyrininkas, poetas Juozas Mėdžius. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. 1970–1993 dirbo Panevėžyje, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialiniame muziejuje. Rašė eilėraščius, spausdino vietinėje ir respublikinėje spaudoje. Išleido poezijos knygą. Mirė 1994 05 03 Panevėžyje, palaidotas Žiliškiuose (Panevėžio r.)