Meištovičius Valerijonas

2018 06 24

125 metai, kai Pajuostės dvare (Panevėžio r.) gimė (1893) kunigas, teologas, istorikas, rašytojas Valerijonas Meištovičius. Studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje, Romos teisės ir Vilniaus universitetuose. Nuo 1932 Lenkijos ambasados prie Šv. Sosto patarėjas. 1939 apsigyveno Romoje. Nuo 1946 buvo Lenkijos istorijos instituto Romoje steigėju ir vadovu. Parašė istorinių veikalų. Mirė 1982 05 24 Romoje (Italija).