Meškauskas Gasparas

2018 metais

160 metų, kai Bernatonyse (Panevėžio r.) gimė (1858) knygnešys Gasparas Meškauskas. Tarnavo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios zakristijonu, turėjo įsirengęs knygų sandėlius šventoriaus koplytėlėje ir klebonijos malkinėje. Mirė 1934 01 27 Panevėžyje.