Meškauskas Juozas

2019 04 16

130 metų, kai Panevėžyje gimė (1889) kunigas, Lietuvos kariuomenės kapelionas Juozas Meškauskas. 1913 baigė Žemaičių kunigų seminariją, 1917 – Dvasinę akademiją Sankt Peterburge. 1918 Panevėžyje dalyvavo telkiant Lietuvos kariuomenės savanorius. Nuo 1919 Kauno kunigų seminarijos profesorius, 1922–1940 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1949 gyveno JAV, kunigavo, buvo Lietuvos skautams remti draugijos vicepimininkas. Mirė 1957 11 30 Niujorke (JAV).