Michelevičius Bronius

Bronius Michelevičius
2020 03 03

110 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1910) Lietuvos kariuomenės kapitonas Bronius Michelevičius. 1925 Panevėžyje įsteigė Jūrų skautų skyrių. 1928 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1931 baigė Karo mokyklą ir tarnavo įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose, jiems vadovavo. 1940 įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimą, dalyvavo Lietuvos pogrindžio vadovybės veikloje. 1948 emigravo į JAV. Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3-iojo laipsnio (1930) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1985 01 25 Sarasotoje (JAV).