Mikolajūnas Kazimieras

2019 02 15

125 metai, kai Alantėse (Panevėžio r.) gimė (1894) karo aviacijos pulkininkas leitenantas Kazimieras Mikolajūnas. 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1919 savanoriu įstojo į Panevėžio batalioną ir dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais. Mokėsi Karo aviacijos mokyklos Mokomojoje eskadrilėje, Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursuose. 1940 iš kariuomenės atleistas. Nuo 1952 gyveno JAV, dirbo dienraščio „Draugas“ spaustuvėje. Mirė 1993 01 04 Čikagoje (JAV).