Moigis Tadas Ignas Anupras

2017 metais

175 metai, kai Zaviesiškiuose (Anykščių r.) gimė (1842) gydytojas Tadas Ignas Anupras Moigis. Medicinos mokslus baigė Maskvos universitete. Buvo Panevėžio apskrities, etatiniu Panevėžio realinės mokyklos ir Mokytojų seminarijos gydytoju. Aktyviai dalyvavo Panevėžio savivaldybės darbe, įvairių organizacijų veikloje. Mirė 1904, palaidotas senosiose Panevėžio kapinėse.