Motieka Vladas

Vladas Motieka
2023 08 28

120 metų, kai Pakuodžiupiuose (Panevėžio r.) gimė (1903) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Vladas Motieka. 1919 baigė Panevėžio gimnaziją. 1920 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. 1921 baigęs Karo mokyklą, 1921–1927 tarnavo Antrajame raitelių pulke. 1928 baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1934 – jų Generalinio štabo skyrių. 1934–1937 Vyriausiojo kariuomenės štabo 3-iojo (Operacijų) skyriaus viršininko padėjėjas, 1937–1938 Pirmojo pėstininkų pulko bataliono vadas, 1938–1940 Kariuomenės štabo karininkas, operacijų dalies vedėjas. Dėstė Vytauto Didžiojo aukštojoje karo mokykloje. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, tarnavo sovietinėje kariuomenėje. 1950–1957 dėstė Vilniaus universitete, 1957–1959 Lietuvos konservatorijos Karinio parengimo katedros viršininkas. 1964–1975 dirbo LSSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoje. 1946–1950 SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio (1936) ir DLK Gedimino 4-ojo laipsnio (1928) ordinais, Savanorių (1928) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1975 07 06 Pabradėje (Švenčionių r.).