Naginskas Stasys

Stasys Naginskas
2021 02 17

130 metų, kai Bružiuose (Radviliškio r.) gimė (1891) literatas, pedagogas, vertėjas Stasys Naginskas. 1903–1911 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Panevėžyje įsitraukė į kultūrinę veiklą, siuntinėjo korespondenciją ir pirmuosius eilėraščius į „Aušrinę“ ir „Viltį“. 1911 įstojo į Maskvos matininkų mokyklą. 1919–1922 mokytojavo 1-ojoje Vilniaus vyrų gimnazijoje. 1922–1935 mokytojavo Rokiškio gimnazijoje. Išvertė V. Šekspyro, G. Longfelo, A. Mickevičiaus, J. Kupalos poezijos. Bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, „Literatūros naujienose“, „Ryte“, „Tautos mokykloje“, „Naujojoje Romuvoje“. Mirė 1955 04 12 Rokiškyje.