Narakas Juozas

2019 12 05

120 metų, kai Bružiuose (Radviliškio r.) gimė (1899) karininkas, visuomenės veikėjas Juozas Narakas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 baigė Karo mokyklą, 1929 – Prahos karo akademiją. Nuo 1919 Nepriklausomybės kovų savanoris Ketvirtajame pėstininkų pulke. 1929 Karo aviacijos štabo viršininkas, 1932 Generalinio štabo pulkininkas leitenantas. Nuo 1938 žurnalo „Lietuvos sparnai“ vyriausias redaktorius. 1941 Lietuvos laikinosios Vyriausybės Vidaus reikalų ministras, vėliau – viceministras. Po karo gyveno Švedijoje. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu (1930). Mirė 1989 08 06 Geteborge (Švedija).