Naraškevičius Petras

Petras Naraškevičius
2020 02 24

80 metų, kai Trakų viensėdyje (Širvintų r.) gimė (1940) žurnalistas, prozininkas Petras Naraškevičius. 1961 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). Mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume. 1979–1984 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1957–1965 „Panevėžio tiesos“ darbuotojas. 1965–1972 laikraščio „Tiesa“ korespondentas Panevėžio krašte. Parašė miniatiūrų, novelių, apysakų. Mirė 2020 02 16 Alytuje.