Narbutas Titas

Titas Narbutas
2023 05 23

110 metų, kai Užunevėžyje (Panevėžio r.) gimė (1913) kunigas, teologijos m. dr., visuomenininkas Titas Narbutas. 1932 baigė Panevėžio gimnaziją. Dalyvavo „Meno kuopos“ veikloje, buvo aktyvus ateitininkas. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. 1937–1944 Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, nuo 1941 kapelionas Panevėžio vyskupijoje. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1946 studijavo Popiežiškajame Angelicum universitete Romoje. Išvykęs į Čilę, kunigaudamas dirbo Santjago vyskupijos archyve ir Santjago Katalikiškajame universitete apgynė doktoratą. 1950 atvykęs į JAV, ėjo vikaro, kapeliono pareigas įvairiose parapijose. Lietuvių spaudos bendradarbis. 1957–1964 žurnalo „Lux Christi“ redaktorius, 1955–1961 administratorius. Išleido knygų. Mirė 1972 05 19 Deitone (JAV).