Naujokas Antanas

2019 metais

130 metų, kai Juškakaimyje (Šakių r.) gimė (1889) teisininkas, literatas Antanas Naujokas (slap. Kiliukas). Studijavo teisę Petrapilio universitete. Tarpukariu kurį laiką dirbo Panevėžyje teisėju. Antrojo pasaulinio karo metais laikraščio „Išlaisvintas panevėžietis“ redakcijos narys, advokatas. Išleido du savo kūrybos rinkinius. Po karo gyveno JAV. Mirė 1952 09 JAV.