Naujokas Antanas

2024 metais

135 metai, kai Juškakaimiuose (Šakių r.) gimė (1889) teisininkas, literatas Antanas Naujokas (slap. Kiliukas). Studijavo teisę Petrapilio universitete. 1921 grįžo į Lietuvą, įsidarbino Teisingumo ministerijoje, dirbo valdininku, Bendrojo departamento direktoriumi, Kauno III nuovados taikos teisėju, Marijampolės apygardos teismo teisėju, Panevėžio apygardos teismo teisėju. 1942–1944 advokatas Panevėžyje. Bendradarbiavo spaudoje, Antrojo pasaulinio karo metais laikraščio „Išlaisvintas panevėžietis“ – redkolegijos narys. Išleido du savo kūrybos rinkinius. Po karo gyveno JAV. Mirė 1952 11 24 Daytone (JAV).