Navakas Kazimieras

2019 12 09

125 metai, kai Vilkiškiuose (Pasvalio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės brigados generolas Kazimieras Navakas. 1912 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Baigęs Vladimiro karo mokyklą, nuo 1917 tarnavo Sibiro lietuvių batalione Tomske. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1923  dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1926 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą. Bendradarbiavo žurnale „Kardas“. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1928) ir Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio (1931) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Šaulių žvaigždės ordinu (1937) ir ordino medaliu (1939). Mirė 1945 04 02 Lemborke (Lenkija).