Navickas Jurgis

2020 metais

200 metų, kai Panevėžio apylinkėse gimė (1820) kunigas Jurgis Navickas. Mokėsi Panevėžio pijorų (apskrities) mokykloje. Už 1863 sukilimo rėmimą ištremtas į Rusiją.