Nėris Salomėja

Salomėja Nėris
2024 11 17

120 metų, kai Kiršuose (Vilkaviškio r.) gimė (1904) poetė Salomėja Nėris. 1924–1928 studijavo Lietuvos universitete. 1928–1931 mokytojavo Lazdijų gimnazijoje. 1931 persikėlė į Kauną ir redagavo Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamus tautosakos rinkinius. 1934–1936 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, dalyvavo „Meno kuopos“ veikloje. Iki 1940 vasaros dirbo Kauno gimnazijose. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją. Iki mirties išleisti 7 jos poezijos rinkiniai. Lietuvos valstybinės literatūros premijos laureatė (1938). Mirė 1945 07 07 Maskvoje (Rusija), palaidota Kaune.