Ničius Algirdas

Algirdas Ničius
2024 06 12

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1929) kino dailininkas Algirdas Ničius. 1947 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1948–1954 studijavo Vilniaus dailės institute. Nuo 1956 Lietuvos kino studijos dailininkas, 1982–1991 vyriausiasis dailininkas. Lietuvos kinematografininkų sąjungos, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1979), LSSR valstybinės premijos laureatas (1983). Pelnė LR Vyriausybės kultūros ir meno premiją (2015), „Auksinę gervę“ už gyvenimo nuopelnus (2015). Sukūrė scenovaizdžių daugiau kaip 30-čiai vaidybinių filmų.