Ničius Algirdas

2019 06 12

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1929) kino dailininkas Algirdas Ničius. 1947 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1948–1954 studijavo Vilniaus dailės institute. Nuo 1956 Lietuvos kino studijos dailininkas, 1982–1991 – vyriausiasis dailininkas. Lietuvos kinematografininkų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos narys. LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1979), LSSR valstybinės premijos laureatas (1983), už gyvenimo nuopelnus apdovanotas „Auksine gerve“ (2015). Sukūrė scenovaizdžių daugiau kaip 30-čiai vaidybinių filmų.