Parojus Juozas

Juozas Parojus
2022 03 14

105 metai, kai Antaliesėje (Anykščių r.) gimė (1917) teisininkas, rašytojas, publicistas Juozas Parojus (tikr. Paršelis). 1937 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Dalyvavo Panevėžio skautų tunto Kęstučio draugovės veikloje ir jai vadovavo, „Meno kuopos“ narys. 1937–1940 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete, 1937–1939 – A. Smetonos karo mokykloje. 1944 pavasarį išėjo savanoriu į generolo Povilo Plechavičiaus buriamą Vietinę rinktinę. Nuo 1948 gyveno Kanadoje. Aktyviai veikė Kanados lietuvių bendruomenės organizacijose, buvo aktyvus skautas. Jo iniciatyva pradėtas leisti pirmasis skautų spaudos leidinys – laikraštis „Budėk“. Nuolatinis Kanados lietuvių savaitraščio „Nepriklausoma Lietuva“ bendradarbis. 1957 persikėlė į JAV. Išleido poezijos, atsiminimų ir literatūrinių esė, novelių rinkinius. Mirė 1970 01 02 Niujorke (JAV).