Parojus Juozas

2017 03 14

100 metų, kai Antaliesyje (Anykščių r.) gimė (1917) literatas Juozas Parojus (tikr. Paršelis). 1937 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Dalyvavo Panevėžio skautų tunto Kęstučio draugovės veikloje ir jai vadovavo, buvo „Meno kuopos“ narys. 1939 baigė Kauno karo mokyklą. 1944 pavasarį išėjo savanoriu į generolo Povilo Plechavičiaus buriamą Vietinę rinktinę. Nuo 1957 gyveno JAV. Išleido poezijos rinkinių, prozos knygų. Mirė 1970 01 02 Brukline (JAV).