Pazukaitė Vanda Juzefa

2021 01 11

110 metų, kai Rygoje (Latvija) gimė (1911) dailininkė grafikė Vanda Juzefa Pazukaitė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1945–1947 Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos piešimo mokytoja. Iki 1956 kalėjo Vorkutoje (Rusija). Nuo 1965 gyveno Kanadoje. Mirė 1989 05 10 Kanadoje.