Petrulis Juozas

Juozas Petrulis
2020 02 25

125 metai, kai Ramongaliuose (Biržų r.) gimė (1895) poetas, dramaturgas, pedagogas Juozas Petrulis. 1923 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1933 – Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultetą. 1924–1944 mokytojavo Kaune, 1945–1959 – Kražiuose. Parašė pjesių, paskelbė eilėraščių, kritikos ir literatūros istorijos straipsnių. Mirė 1982 10 19 Kaune.

Petrulis Juozas

2019 04 23

115 metų, kai Rudikuose (Kupiškio r.) gimė (1904) muziejininkas, kraštotyrininkas Juozas Petrulis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1938–1944 dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejuje. 1947–1958 Lietuvos istorijos muziejaus direktorius. 1958–1975 Lietuvos dailės muziejaus dailininkas restauratorius. Rinko medžiagą apie materialinę ir dvasinę lietuvių liaudies kultūrą, rengė knygą apie tautodailininkus, tyrinėjo poetės U. Tamošiūnaitės palikimą. Mirė 1975 04 25 Vilniuje.