Prialgauskas Henrikas

Henrikas Prialgauskas
2022 11 13

130 metų, kai Jankaičiuose (Radviliškio r.) gimė (1892) kunigas, dramaturgas Henrikas Prialgauskas (Stasys Žemaitis). 1913–1920 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Klebonavo daugiausia Aukštaitijoje. 1949–1957 kalėjo Irkutsko srities lageriuose. 1957 grįžo į Lietuvą. 1958–1959 paskiriamas dirbti altarista Dusetose (Zarasų r.). Nuo 1959 dirbo administratoriumi Velykiuose (Panevėžio r.). Stasio Žemaičio slapyvardžiu išleido komedijų ir dramų, skirtų kaimo mėgėjų scenai. Mirė 1978 08 23 Velykiuose, palaidotas Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.