Prialgauskas Henrikas

2017 11 13

125 metai, kai Jankaičiuose (Radviliškio r.) gimė (1892) kunigas, dramaturgas Henrikas Prialgauskas (Stasys Žemaitis). 1913–1920 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Klebonavo daugiausia Aukštaitijoje. 1949–1957 kalėjo Irkutsko srities lageriuose. Nuo 1959 kunigavo Velykiuose. Stasio Žemaičio slapyvardžiu išleido komedijų ir dramų kaimo mėgėjų scenai. Mirė 1978 08 23 Velykiuose (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.