Pukenis Robertas

Robertas Pukenis
2020 07 23

65 metai, kai Anykščiuose gimė (1955) kunigas, teologijos ir teisės m. dr., literatas, visuomenininkas Robertas Pukenis. 1974–1979 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, 1992–1997 – bažnytinę ir pasaulietinę teisę Romos (Italija) Laterano popiežiškajame universitete, 1997–2002 – Lumsos universitete Romoje. 1979–1981 tarnavo Krekenavoje vikaru. 1981–1989 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, nuo 1985 ir Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas. 2002 dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Politologijos ir diplomatijos institute. 2003–2008 Panevėžio vyskupijos generalvikaras. 2007–2008 ir 2009–2011 Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos pirmininkas, nuo 2011 – kapitulos narys. Nuo 1992 Lietuvos žurnalistų draugijos narys. Išleido keletą poezijos ir publicistikos knygų.