Purėnas Petras

2019 07 14

125 metai, kai Kuosėnuose (Kupiškio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės karininkas Petras Purėnas. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1919–1920 Kupiškio policijos viršininkas. 1934 baigė DLK Vytauto aukštuosius karininkų kursus, tarnavo 2-ajame artilerijos pulke. Nuo 1964 gyveno Panevėžyje. Išleido knygą apie 1831 sukilimą, bendradarbiavo spaudoje, rašė straipsnius „Lietuviškajai enciklopedijai“. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1934). Mirė 1965 10 30 Panevėžyje, palaidotas Kupiškio kapinėse.