Puronas Vilius

Vilius Puronas
2022 02 11

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1947) dizaineris, dailininkas, kraštotyrininkas, Šiaulių miesto politinis ir visuomenės veikėjas Vilius Puronas. 1953–1964 mokėsi Panevėžio mokykloje-internate. 1967–1971 studijavo pramoninę dailę Vilniaus valstybiniame dailės institute. 1964–1967 Panevėžio gamyklos „Ekranas“ fotografas. 1973–1993 Šiaulių miesto vyriausiasis dailininkas. 1974–2008 Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dizaino katedros dėstytojas. 1994–2004 reklamos įmonės UAB „Neuwerbung“ direktorius, 2004–2012 Šiaulių m. savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas, dizaineris. 2008–2011 Šiaulių valstybinės kolegijos Turizmo administravimo katedros dėstytojas. 2012–2015 VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centro projektų vadovas, Šiaulių Profesinio ruošimo centro lektorius. Nuo 1982 Lietuvos dizainerių sąjungos narys. Nuo 1986 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Skulptūrinių metalo lankstinių, įvairių vaizdinės informacijos, komercinės reklamos, architektūrinių projektų, tipografinio dizaino darbų autorius. Išspausdino straipsnių mokslinėje, respublikinėje spaudoje. Išleido knygų.