Puzinas Tadas Povilas

2019 06 29

180 metų, kai Sukniškio dvare (Panevėžio r.) gimė (1839) visuomenės veikėjas, pramoninkas Tadas Povilas Puzinas. 1859 studijavo Maskvos universitete. 1864 apsigyveno Didžiųjų Grūžių dvare (Pasvalio r.). 1879 Kauno gubernatoriaus paskirtas Panevėžio apskrities bajorų maršalka. 1880 įkūrė apskrities bajorų susirinkimą. Jo iniciatyva Panevėžyje 1882 atidaryta realinė mokykla. 1883–1884 Panevėžio realinės mokyklos rūmų statybos komisijos pirmininkas. Prisidėjo prie 1881 gaisro nuniokoto Panevėžio atstatymo. 1878–1889 ėjo Panevėžio apygardos garbės teisėjo pareigas. 1890 ištremtas į Sibirą. 1900–1911 gyveno Ukrainoje. Mirė 1911 12 23 Vinnycia (Ukraina).