Pyragius Jonas

2021 12 29

110 metų, kai Baluškiuose (Biržų r.) gimė (1901) aviacijos majoras, nepriklausomybės kovų savanoris Jonas Pyragius. 1918 baigė Panevėžio „Saulės“ gimnaziją. Daug prisidėjo vystant Lietuvoje sportinę aviaciją, buvo vienu iš Lietuvos aeroklubo steigėjų. Bendradarbiavo spaudoje, išleido keletą knygelių. Nuo 1949 gyveno Australijoje. Mirė 1975 10 14 Adelaidėje (Australija).