Radauskas Henrikas

Henrikas Radauskas
2020 04 23

110 metų, kai Krokuvoje (Lenkija) gimė (1910) poetas, vertėjas Henrikas Radauskas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1929 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1930–1934 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934–1936 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliotekoje. 1938–1940 Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos redaktorius. 1941–1944 Valstybinės leidyklos Kaune redaktorius. Nuo 1949 gyveno JAV. 1959–1969 Kongreso bibliotekos Vašingtone tarnautojas. Bendradarbiavo „Lietuvių enciklopedijoje“, žurnaluose „Aidai“, „Literatūros lankai“ ir kt. Išleido poezijos rinkinių, išvertė vokiečių, prancūzų, rusų rašytojų ir poetų kūrinių. Mirė 1970 08 27 Vašingtone (JAV).