Rainis Janis

Janis Rainis
2020 09 11

155 metai, kai Varslavanuose (Latvija) gimė (1865) latvių rašytojas, visuomenės veikėjas Janis Rainis (tikr. Janis Pliekšans). 1884–1888 studijavo Sankt Peterburgo universiteto teisės fakultete. 1889–1891 dirbo Vilniaus apygardos teisme. 1891–1895 redagavo laikraštį „Dienas Lapa“ Rygoje. 1897 dirbo advokatu Panevėžyje. Už socialdemokratinę veiklą kalintas Panevėžio kalėjime, kur vertė Getės „Faustą“. Vėliau ištremtas į Pskovą, į Viatkos guberniją. 1903 grįžo į Latviją. Dalyvavo revoliucijos įvykiuose, organizavo mitingus. 1905 emigravo į Šveicariją. 1920 grįžo į Latviją. 1921–1925 Latvijos nacionalinio teatro direktorius. Buvo Latvijos Seimo narys, 1926–1928 Švietimo ministras. Leido poezijos rinkinius, rašė pjeses, vertė. Mirė 1929 09 12 Jūrmaloje (Latvija).