Ramanauskas Kastytis

Kastytis Ramanauskas
2021 07 24

75 metai, kai Bijeikiuose (Joniškio r.) gimė (1946) inžinierius informatikas, kunigas, vienuolis marijonas Kastytis Ramanauskas. 1971 baigė Kauno politechnikos institutą. 1973–1988 dirbo Kauno politechnikos institute. Dirbdamas, įstojo į pogrindinę kunigų seminariją ir slapčia ją baigė. 1989–1992 gyveno JAV, tarnavo JAV katalikų bendruomenėse. Nuo 1992 Panevėžio marijonų koplyčios vikaras, nuo 1994 dar ir Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Panevėžyje dvasios vadovas. Nuo 1992 Panevėžio vaikų darželio „Eglutė“ (nuo 1998 Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis) kapelionas, Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos tikybos mokytojas. Mirė 1996 05 16 Panevėžyje.