Rasčiauskas Vladas

Vladas Rasčiauskas (Valter Rask)
2021 10 15

120 metų, kai Panevėžyje gimė (1901) verslininkas, rašytojas, filantropas Vladas Rasčiauskas (Valter Rask). Mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). Nuo 1926 gyveno JAV. Įsteigė kelionių agentūrą „American Travel Service“ ir jai vadovavo. Savo keliones aprašė knygose. Rėmė Lietuvos kultūros įstaigas, didelę savo palikimo dalį skyrė Lietuvos vaikų fondui. Mirė 1996 03 11 Čikagoje (JAV), 1997 palaikai perlaidoti Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.