Rinkevičius Edmundas

Edmundas Rinkevičius
2020 01 20

70 metų, kai Traineliškio vienkiemyje (Anykščių r.) gimė (1950) kunigas Edmundas Rinkevičius. 1974–1979 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Vikaro pareigas ėjo Panevėžio Katedros parapijoje, Pasvalyje, Biržuose. Klebonavo Kriaunų, Jūžintų ir Ragelių, Pabiržės, Užpalių ir Ramygalos parapijose. 2017 perkeltas į Vabalninko parapiją. Nuo 2003 ėjo Panevėžio vyskupijos egzorcisto tarnystę, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. 2007 jam suteiktas Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninko titulas. Priklausė Lietuvos tautodailininkų sąjungai. Rašė eiles, drožinėjo. Surengė kelias parodas, išleido poezijos knygelių. Panevėžio rajono garbės pilietis (2016). Mirė 2019 08 06 Biržuose.