Sargūnas Gediminas

Gediminas Sargūnas
2022 01 11

65 metai, kai Širvintose gimė (1957) inžinierius-mechanikas, technikos m. dr. Gediminas Sargūnas. 1974–1979 studijavo Kauno politechnikos institute. 1980–1982 Panevėžio cukraus fabriko vyr. technologas, 1982–1992 Panevėžio spirito ir mielių gamyklos vyr. inžinierius, 1992–2001 VAĮ(AB) „Sema“ gen. direktorius. 2001–2003 AB „Panevėžio pienas“ gen. direktorius. 2004–2006 VšĮ Aukštaitijos profesinės karjeros centro direktorius. 2006–2016 ir nuo 2016 Panevėžio kolegijos direktorius. 3 išradimų, mokslinių publikacijų autorius.