Šaulys Kazimieras Steponas

Kazimieras Steponas Šaulys
2022 01 28

150 metų, kai Stemplėse (Šilutės r.) gimė (1872) prelatas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras Steponas Šaulys. 1890–1895 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1895–1899 studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1899–1901 Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, 1901–1903 Panevėžio realinės gimnazijos kapelionas, 1903–1906 Panevėžio mergaičių vidurinės mokyklos kapelionas, 1906–1922 Kauno kunigų seminarijos dėstytojas. 1911–1920 Žemaičių vyskupo sekretorius, nuo 1926 dirbo Kauno arkivyskupijos administracijoje. 1922–1940 ir 1940–1944 Lietuvos (nuo 1930 – Vytauto Didžiojo) universiteto docentas, vėliau profesorius. 1905 dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime, 1917 – Lietuvių konferencijoje Vilniuje, kur buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą. Nuo 1945 gyveno Šveicarijoje. Mirė 1964 05 09 Lugane (Šveicarija). 1968 palaikai perkelti į koplyčią Verano kapinėse Romoje (Italija).