Šidlauskas Juozas

Juozas Šidlauskas
2022 05 06

95 metai, kai Puknioniuose (Pakruojo r.) gimė (1927) pedagogas, choro dirigentas Juozas Šidlauskas. 1946 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1948–1952 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1955–1960 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1948–1957 Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, nuo 1950 – ir Panevėžio pedagoginės mokyklos dėstytojas, choro vadovas. Taip pat kurį laiką vadovavo Panevėžio rajono kultūros namų mišriajam chorui. Nuo 1957 mokytojavo ir vadovavo įvairiems chorams Kaune, nuo 1974 – Vilniuje. Buvo Kauno miesto dainų švenčių dirigentas, respublikinių dainų švenčių, festivalių ir chorų sąskrydžių dirigentas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri narys ir pirmininkas. Spaudoje paskelbė muzikinių straipsnių, chorų koncertų recenzijų, sukūrė dainų chorams ir vokaliniams ansambliams. 1965 jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas. Mirė 2015 12 13 Vilniuje.