Šidlauskas Povilas

Prelatas Povilas Šidlauskas. Apie 1938 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo
2020 10 27

130 metų, kai Puknioniuose (Pakruojo r.) gimė (1890) kunigas Povilas Šidlauskas. 1911–1916 studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1924–1926 – Lietuvos universiteto teologijos-filosofijos fakultete Kaune. 1926–1931 ėjo Panevėžio vyskupijos kurijos kanclerio pareigas. 1932–1944 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas. Nuo 1933 Panevėžio Vincento Pauliečio draugijos pirmininkas, nuo 1937 Panevėžio šv. Zitos draugijos pirmininkas. Nuo 1937 pirmininkavo Berčiūnų bažnyčios statybos komitetui, o 1938–1944 rūpinosi Berčiūnų Jėzaus Širdies bažnyčios statyba. 1950 sovietų valdžios areštuotas kalėjo Sibire. 1954 grįžo į Lietuvą ir iki 1962 dirbo pastoracinį darbą prie Panevėžio katedros. Mirė 1973 05 22 Kulautuvoje (Kauno r.), palaidotas Panevėžyje.