Šilas Povilas

Povilas Šilas
2023 10 25

115 metų, kai Lukonyse (Kupiškio r.) gimė (1908) teisininkas, politikas Povilas Šilas. 1925–1929 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1927–1929 Panevėžio rajono moksleivių ateitininkų valdybos narys, pirmininkas. 1930 baigė Karo mokyklą atsargos leitenantu, 1935 – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. 1936–1940 buvo Šiaulių kriminalinės policijos skyriaus vedėjas, 1940–1941 skyriaus viršininkas. 1941 paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės teisingumo viceministru. Dalyvavo Lietuvių fronto ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikloje. 1945 už antisovietinę veiklą suimtas, nuteistas, kalėjo Rusijos lageriuose. 1956 iš tremties paleistas. 1957–1976 dirbo Šlifavimo staklių gamykloje Vilniuje. 1988 buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys. Išleisti jo prisiminimai. Mirė 1993 09 03 Vilniuje.