Šilgalytė Aleksandra

2019 01 21

115 metų, kai Palangoje gimė (1904) pedagogė, literatė, kultūros veikėja Aleksandra Šilgalytė. 1920 atvyko į Panevėžį. 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Panemunėje, Obeliuose, Joniškėlyje, nuo 1944 – Panevėžyje. Aktyviai bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje. Parašė novelių, po mirties išleistos dvi jos atsiminimų knygos. Mirė 1997 12 03 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.