Šilgalytė Aleksandra

Aleksandra Šilgalytė
2024 01 21

120 metų, kai Palangoje gimė (1904) pedagogė, literatė Aleksandra Šilgalytė. 1920 atvyko į Panevėžį. 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Panemunėje, Obeliuose, Joniškėlyje, nuo 1944 Panevėžyje. Aktyviai bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje. Parašė novelių, po mirties išleistos dvi jos atsiminimų knygos. Mirė 1997 12 03 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.