Šimėnas Antanas

Antanas Šimėnas
2021 02 10

90 metų, kai Erškytėje (Kupiškio r.) gimė (1931) pokario partizanų ryšininkas Antanas Šimėnas. Antrosios rusų sovietinės okupacijos metu įsijungė į Pasipriešinimo partizanų kovas. Buvo partizanų ryšininkas. 1948 09 22 suimtas, nuteistas 10 metų. Kalėjo Vorkutos lageriuose. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriaus istorinės grupės vadovas. Išleido 3 knygas apie pokario partizanus ir rezistenciją Panevėžio krašte. Periodikoje paskelbė virš 100 straipsnių. Mirė 2019 01 01 Panevėžyje.