Skiauteris Jokūbas

Jokūbas Skiauteris
2025 06 20

115 metų, kai Smaliečiuose (Biržų r.) 1910 06 20 gimė pedagogas Jokūbas Skiauteris. 1932 baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1955 – Vilniaus pedagoginį institutą. Mokytojavo Kėdainiuose, 1957–1972 Panevėžio 1-osios aštuonmetės mokyklos direktorius. Parašė 13 knygelių apie vaikų ir jaunimo auklėjimą, bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje. Mirė 1992 03 21 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.