Sklėrius Kajetonas

Kajetonas Sklėrius
2021 07 27

145 metai, kai Kunigiškiuose (Anykščių r.) gimė (1876) dailininkas tapytojas, pedagogas Kajetonas Sklėrius (Šklėris). 1896 baigė Panevėžio realinės mokyklos šešias klases. 1896–1903 mokėsi Sankt Peterburge. 1904–1915 mokytojavo Liepojos komercinėje mokykloje ir gimnazijoje. 1919 Lietuvos socialinės apsaugos ir maitinimo ministerijos Maitinimo departamento direktorius, vėliau – Kauno miesto ir apskrities viršininkas. 1922–1923 Čiurlionio galerijos Kaune direktorius. 1922–1932 dėstė Kauno meno mokykloje, 1925–1929 jos direktorius. Lietuvių dailės draugijos, Lietuvių meno kūrėjų draugijos narys. Nuo 1907 dalyvavo parodose. Moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas. Sukūrė figūrinių paveikslų ir portretų, akvarelinės tapybos, portretų. Mirė 1932 01 14 Kaune.