Sližys Pranas

Pranas Sližys
2020 12 16

105 metai, kai Traupyje (Anykščių r.) gimė (1915) vargonininkas, choro dirigentas, kompozitorius, doc. Pranas Sližys. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1937–1941 mokėsi Kauno konservatorijoje. 1939–1945 mokytojavo Ukmergės mokytojų seminarijoje ir gimnazijoje, vargonininkavo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1946–1947 Vilniaus Arkikatedros bazilikos vargonininkas, 1946–1949 ir 1989–1992 choro vadovas. 1948 baigė Vilniaus konservatoriją. 1948–1975 vadovavo Vilniaus universiteto studentų chorui. 1966–1975 Vilniaus universiteto Estetinio lavinimo katedros vedėjas. 1977–1983 vadovavo Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios chorui, vargonininkavo. Lietuvos dainų švenčių (1960, 1965, 1970) ir „Gaudeamus“ (1956, 1958, 1967, 1968) vyriausiasis dirigentas. Sukūrė giesmių, mišių, choro dainų, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1995). Mirė 2004 02 15 Vilniuje.