Sruoga Balys

Balys Sruoga
2021 02 02

125 metai, kai Baibokuose (Biržų r.) gimė (1896) rašytojas, literatūros kritikas, teatrologas, vertėjas, prof. Balys Sruoga. 1906–1914 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Studijavo Petrograde, Maskvoje, Miunchene. 1924–1940 dėstė rusų literatūrą ir pasaulinio teatro istoriją Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1943 už parodytą palankumą sovietų valdžiai vokiečių suimtas, kalėjo Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1945 grįžo į Lietuvą ir dėstė Vilniaus universitete. Parašė dramų, memuarų knygą apie Štuthofo koncentracijos stovyklą „Dievų miškas“, išleido 3 poezijos knygas. Paskelbė darbų literatūros, folkloro, teatro klausimais. Išvertė rusų, vokiečių ir kitų tautų rašytojų kūrinių. Mirė 1947 10 16 Vilniuje.