Stakauskas Juozas

Juozas Stakauskas
2021 02 19

150 metų, kai Užliaušiuose (Panevėžio r.) gimė (1871) kunigas, visuomenės veikėjas Juozas Stakauskas. Baigė Panevėžio realinę mokyklą, vėliau – Kauno kunigų seminariją ir Petrapilio dvasinę akademiją. Kunigavo Kaune, Liepojoje (Latvija), Panevėžyje, Marijampolėje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Žemaičių vyskupas pasitraukdamas iš Lietuvos, pavedė jam valdyti vyskupiją. 1909 paskirtas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigu. Įsijungė į Katalikų labdaros draugijos veiklą, įkūrė vaikų prieglaudą, buvo vienas iš iniciatorių įkuriant „Saulės“ draugijos Panevėžio skyrių. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje. Spaudos bendradarbis. Mirė 1944 08 07 Upytėje (Panevėžio r.). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.