Stanikūnas Juozas

Juozas Stanikūnas
2023 03 30

135 metai, kai Venslaviškiuose (Panevėžio r.) gimė (1888) poetas Juozas Stanikūnas (slap. Žemės Dulkė). Panevėžyje baigė rusų pradinę mokyklą. Giedojo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios chore, dalyvavo „Aido“ draugijos veikloje. Iki 1944 tarnavo Panevėžio apskrities valdyboje. 1949–1956 gyveno tremtyje, Kimiltėjaus kaime (Irkutsko sr., Rusija). Savo poeziją skelbė periodiniuose leidiniuose „Šaltinis“, „Ateitis“, „Jaunimas“, „Viltis“, „Aušrinė“, „Lietuvos ūkininkas“ ir kt.  Mirė 1972 08 13 Venslaviškiuose, palaidotas Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraštinis palikimas.