Stanikūnas Juozas

2018 03 30

130 metų, kai Venslaviškiuose (Panevėžio r.) gimė (1888) poetas Juozas Stanikūnas (slap. Žemės Dulkė). Baigė Panevėžio pradinę mokyklą. Tarnavo Panevėžio apskrities valdyboje. Dalyvavo „Aido“ draugijos veikloje. Poeziją skelbė periodikoje. Mirė 1972 08 13 Venslaviškiuose, palaidotas Panevėžyje.