Stapulionis Antanas

2018 12 06

125 metai, kai Gustoniuose (Pasvalio r.) gimė (1893) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Antanas Stapulionis. 1914 baigė Kauno „Saulės“ draugijos mokytojų seminariją, 1915 – Irkutsko karo mokyklą. 1919 Joniškėlio atsirojo partizanų bataliono vadas. 1939 paskirtas Panevėžio apskrities komendatūros komendantu. Vokiečių okupacijos metais dirbo valdininku Panevėžio miesto savivaldybėje, nuo 1941 Panevėžio apskrities apsaugos viršininku, 1941–1943 Panevėžio apskrities mokesčių inspektoriumi. Nuo 1949 gyveno JAV. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1920), Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio (1938), DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1929), Šaulių žvaigždės (1938) ordinais. Mirė 1978 07 03 Floridoje (JAV), perlaidotas Joniškėlyje (Pasvalio r.).